GASPOROX emission inför notering på Nasdaq First North inleds idag

Publicerat 2016-09-12
Idag den 12 september 2016, inleds teckningstiden i Gasporox AB:s emission inför planerad notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 23 september 2016. Emissionen uppgår till högst 15,3 MSEK och här fullt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Fullständig information om emissionen finns på emissionens hemsida (http://www.gcf.se/gasporox-mot-notering-pa-nasdaq-first-north/).

Gasporox AB

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin.

Motiv för emissionen

Gasporox genomför en emission inför notering på Nasdaq First North som riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. Emissionsbeloppet om 15,3 MSEK är till 100 % säkerställt genom garantier och teckningsförbindelser. Motivet till emissionen är att styrelsen ser goda förutsättningar för ett marknadsgenombrott för Bolagets produkter. Det tillskjutna kapitalet skall användas för att stärka marknadsorganisationen, intensifiera marknadsaktiviteterna, förbereda serieproduktion samt utveckla nya sensorer för nya förpackningstyper.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”´Våra unika lasersensorer är baserade på befintlig och etablerad teknologi som används inom bl.a gas och oljeindustrin. Vår produkter möjliggör, tillskillnad från befintliga metoder, automatiserad, fullständig och oförstörande kvalitetskontroll av gasförpackningar. Våra produkter har fått stort intresse från våra kunder och marknaden och ser nu att vi står inför ett marknadsgenombrott. Med det kapitaltillskott som emissionen innebär kommer vi accelerera våra marknadsinsatser och vidareutveckla vår teknologi för nya förpackningsapplikationer.”

Erbjudande i korthet

Teckningstid: 12 september –   23 september 2016.
Teckningskurs: 9,00 kronor per   aktie. Courtage utgår ej.
Teckningspost: 600 aktier   (5 400 kr)
Nyemitterade   aktier: 1 700 000   aktier
Värdering   pre-money: Cirka 25,8 MSEK
Emissionsbelopp: 15,3 MSEK
Garanti och   teckningsförbindelser: Bolaget har   emissionsgarantier om 10,3 MSEK och tecknings- förbindelser om 5,0 MSEK.   Emissonsbeloppet är fullt säkerställt.

Finansiella rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB i samråd med Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer Gasporox verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. För anmälan och ytterligare information om investerarträffarna, vänligen kontakta Göteborg Corporate Finance AB på e-post: info@gcf.se.

Datum Tid Plats Adress
Må 12 eptember 11:15-11:45 Stockholm Waterfront
To 15 september 18:00-19:30 Göteborg Elite Park Avenue Hotel
Ti 20 september 17:30-20:00 Malmö Malmö Börshus

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på hemsida hos bolaget (www.gasporox.se), Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) samt hos Aqurat Fondkommission (www.aqurat.se).

För frågor rörande emissionen, kontakta:

Göteborg Corporate Finance AB, tel: 031-13 82 30, e-post: info@gcf.se 

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.