Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 6 juli en extra bolagsstämma inför notering

Publicerat 2020-07-07
Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 6 juli en extra bolagsstämma. Det beslutades bland annat om att göra en ny bolagsordning som förbereder bolaget inför notering samt en split som möjliggör för utdelning av aktier från Gasporox.

GPX Medical ägs till 53% av Gasporox och utvecklar deras teknik med tillämpningar mot medicinsk diagnostik. GPX Medical har nu genom en extra bolagsstämma bland annat beslutat om en ny bolagsordning som möjliggör för notering vilken är avsedd till hösten 2020. Vidare beslutades det att genomföra en aktiesplit för att kunna matcha antalet aktier i Gasporox och förbereda inför ett eventuellt beslut om utdelningen av moderbolagets innehav i GPX Medical. Styrelsen i Gasporox har tidigare meddelat att detta är en förutsättning för beslut om utdelning vid den extra bolagsstämma som hålls den 16 juli 2020 i Gasporox.

Vi rör oss framåt i noteringsprocessen och har nu förberett bolaget för notering genom att göra bolaget publikt. Vidare har vi nu förberett för att kunna välkomna Gasporox aktieägare givet att Gasporox extra bolagsstämma beslutar att dela ut innehavet i GPX Medical. Vi ser fram emot Gasporox extra bolagsstämma den 16 juli 2020 där jag finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor från aktieägarna, säger Hanna Sjöström, VD GPX Medical.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD Gasporox, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Hanna Sjöström, VD GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser     livs-, läkemedels-, och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.