Gasporox dotterbolag GPX Medical höll 17 augusti 2020 extra bolagsstämma inför notering

Publicerat 2020-08-18
GPX Medical höll den 17 augusti 2020 en extra bolagsstämma inför den kommande noteringen. Stämman beslutade om emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier och därmed även ny bolagsordning. Sammanläggning av aktier sker efter utdelning av Gasporox innehav.

GPX Medical ägs till 53% av Gasporox och utvecklar deras teknik med tillämpningar mot medicinsk diagnostik. GPX Medical har nu enligt plan genomfört en extra bolagsstämma och får därmed ägarnas bemyndigande att emittera de aktier och teckningsoptioner som planeras samt beslut om sammanläggning av aktier inför noteringen och därmed också uppdaterad bolagsordning. Notering är planerad till Nasdaq First North Growth Market där planerad första handelsdag är 2 oktober 2020. Sammanläggning av aktierna sker efter att Gasporox delat ut sitt innehav i GPX Medical och görs med förhållande är 2:1, registrering av sammanläggningen verkställs i början på september. Emissionsbemyndigandet innebär att styrelsen i GPX Medical vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma kan besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler om maximalt 10 miljoner aktier.

Gasporox har tidigare meddelat att avstämningsdag för utdelning av aktier i GPX Medical är den 26 augusti 2020. Sista dag för handel i Gasporox aktie med rätt till utdelning är den 24 augusti 2020. Första dag för handel utan rätt till utdelning är den 25 augusti 2020. De aktieägare som erhåller aktier i GPX Medical kommer att få ett välkomstbrev från GPX Medical med teckningssedel för att kunna medverka i den planerade emissionen i samband med noteringen.

Kommentar från GPX Medicals vd Hanna Sjöström:

”Aktieägarna i GPX Medical har nu fattat de beslut som krävs för notering. Processen fortlöper enligt plan och vi rör oss steg för steg mot noteringen av GPX Medical. Första handelsdag för GPX Medical är planerad till 2 oktober 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och vi ser fram emot att välkomna våra nya aktieägare på tillväxtresan.”