GASPOROX dotterbolag GPX Medical förstärker sin styrelse

Publicerat 2018-04-12
Gasporox dotterbolag GPX Medical höll igår sin årsstämma där Lina Boreson och Stephan Dymling nyvaldes som styrelseledamöter. Det är en förstärkning av styrelsen inför nästa steg i GPX Medical.

Gasporox dotterbolag, GPX Medical utvecklar området medicinsk diagnostik baserat på liknande teknik som Gasporox använder. Dotterbolaget är i ett tidigt skede, men utvecklas enligt plan. Som del av framtida satsning har man valt att stärka styrelsen och den 11 april 2018, valdes Lina Boreson och Stephan Dymling in som styrelseledamöter vid den årliga bolagsstämman.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”GPX Medical har en stor potential och unik teknologi. Det är roligt att se hur bolaget nu börjar ta form vidare och går in i nästa fas. Lina Boreson och Stephan Dymling har en bakgrund och lång erfarenhet av medicintekniska produkter och ta dem genom alla steg fram till en kommersialisering. De kommer bli ett stort stöd och tillgång för GPX Medicals verksamhet framöver. Det gläder mig mycket att de har accepterat att arbeta i GPX Medicals styrelse och att de ser potentialen och vikten av att ta dessa produkter till marknaden.”

Lina Boreson

Lina är idag affärsrådgivare på SmiLe inkubatorn, en inkubator som ligger på Medicon Village i Lund som stöttar uppstartsbolag inom lifescience. Hennes uppdrag på SmiLe är att erbjuda medlemmarna support gällande affärsutveckling, marknadsföring och kommersialisering. Lina har en lång bakgrund inom farmaindustrin där hon haft flera ledande positioner inom marknad, försäljning och kommunikation, bland annat ifrån amerikanska Biogen.

Stephan Dymling

Stephan har en lång erfarenhet från produktutveckling inom medicinteknik och har varit med från idé till kommersiella faser. Han är idag CTO på Clinical Laser Systems AB samt BiBBInstruments AB, där han även sitter i styrelsen. Genom åren har Stephan haft flera ledande befattningar inom medicinsktekniska bolag och även som chef för biomedicinska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och har därmed god förståelse för både kunden och leverantörens perspektiv.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.