Gasporox dotterbolag GPX Medical beviljas anslag för utveckling av smart elektroniksystem från Vinnova

Publicerat 2020-05-29
GPX Medical har tillsammans med samarbetspartnern NEOLund beviljats 1.6 MSEK i anslag av Vinnova för att utveckla ett smart elektroniksystem för dubbelsidig monitorering av lungor med utökad laserelektronik. Projektet startar i augusti 2020 och löper under hela 2021.

Projektet utgör en central del av produktutvecklingen för NEOLA avseende dubbelsidig lungmonitorering. NEOLA är vår första medicintekniska utrustning för intensivvårdspatienter med andningsproblem riktad mot de för tidigt födda spädbarnen. Vi arbetar mot milstolpen CE-märkt NEOLA och detta projekt bidrar med betydande steg framåt.

Det är ett strategiskt viktigt  projekt vi nu fått beviljat tillsammans med  vår teknikpartner och ägare NEO genom deras helägda dotterbolag NEOLund. Jag är stolt över den banbrytande teknik och kunniga team bolaget har och ser fram emot de nästkommande åren, säger vd Hanna Sjöström.

För mer information kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical AB, mobil: +46 (0) 760-10 71 16, email: hs@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

Om GPX Medical

GPX Medical AB utvecklar medicinteknisk utrustning för icke-invasiv lungmonitorering och diagnostik av bihålorna. Den patenterade teknologin innebär ett helt nytt sätt att se vad som händer i kroppen och är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad av forskare vid Lunds Universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett delägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.).