GASPOROX dotterbolag GPX Medical antaget till PWC prestigefyllda utvecklingsprogram samt till ledande Life Science inkubator, SmiLe Incubator

Publicerat 2019-10-21
Medicinteknikbolaget GPX Medical har blivit utvalt att få delta i det tio veckor långa prestigefyllda ”PwC Scale – Life Sciences programme” som ett av sex europeiska bolag. Bolaget har också antagits till SmiLe Incubator och kommer få stöd att kommersialisera sitt instrument för 24h monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn.

Bolagets affärsidé är att förbättra vården av för tidigt födda barn med hjälp av sitt medicintekniska instrument NEOLA, som står för neonatal lung analyser. GPX Medical har en produktprototyp som är godkänd av Skånes universitetssjukhus i Lund för användning på klinik i studiesyfte. Bolaget arbetar nära kliniker och forskare vid Lunds Universitet och har gjort studier på friska nyfödda barn i Lund med goda resultat. En del av bolagets arbete framöver är att utveckla en produkt med CE-märkning och FDA-godkännande för att kunna påbörja försäljning i Europa och USA om ungefär fyra år.

Som Gasporox tidigare kommunicerat gällande dotterbolaget så ska GPX Medical vara redo för egen kapitalisering 2020 och man har genom en extra bolagsstämma nyligen beslutat att sälja aktier till nyckelpersoner i GPX Medical. En del av att göra bolaget redo för tillväxtresan är genom strategiska partnerskap inom Life Science sektorn och bolaget har nu antagits till PwC Scale – Life Sciences programme. Programmet hjälper till att skala upp life science-bolag genom att göra dem redo för större kapitalisering och möta investerare från PwC:s nätverk och har sitt program i Bryssel, Belgien. Därtill har man även antagits till SmiLe Incubator som är en ledande aktör inom svensk Life Science.

– Vi bygger långsiktigt på att bli ett fint svenskt medicintekniskt bolag. Vi har en banbrytande innovation som behövs i vården av de utsatta för tidigt födda barnen. Genom PWC Scale programmet och SmiLe Incubator får vi stöd för att på sikt ta oss ut på en internationell marknad, säger Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

– Vi är glada att få välkomna GPX Medical till SmiLe. Det ska verkligen bli spännande att få stötta ett så tekniskt avancerat bolag som detta som riktar in sig på ett nischat och väldigt viktigt område. Det är också roligt att får vara med och arbeta nära bolaget i deras internationaliseringsprocess, ett område där vi lägger stort fokus, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

För mer info, se pressmeddelande på GPX Medicals hemsida, www.gpxmedical.se

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.