Gasporox avslutar avtal om likviditetsgaranti

Publicerat 2022-11-30

Gasporox AB (publ) styrelse har beslutat om att säga upp avtal med ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) som likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin upphör den 14 februari 2023.