GASPOROX anställer försäljningschef

Publicerat 2016-11-17
GASPOROX har rekryterat Janita Ericsson till tjänsten som försäljningschef. Janita har en lång internationell erfarenhet inom teknisk försäljning av bl.a. optik och laser. Med hennes bakgrund och erfarenhet förstärks bolagets sälj- och marknadsorganisation och innebär att Gasporox marknadsaktiviteter ytterligare intensifieras.

Janita Ericsson kommer närmast från tjänsten som Account Manager för Norden och Baltikum på The Siemon Company och har dessförinnan varit landschef för Sverige, Norge och Island hos Brand-Rex Ltd.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Janitas gedigna erfarenhet av internationellt försäljningsarbete kommer bli en stor tillgång för Gasporox. Hon har tidigare arbetat med försäljning av tekniska produkter och i bolag som befinner sig i samma fas som Gasporox och har visat goda resultat i sina tidigare tjänster. Janita har redan inlett sitt arbete och har i denna vecka, tillsammans med mig, besökt all4pack-mässan i Paris där vi presenterat Gasporox i vår monter som vi delar med Aneolia. Jag ser mycket fram emot att få samarbeta med Janita och se försäljningen ta fart. ”

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 11:00 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.