Gasporox anlitar ABG som likviditetsgarant

Publicerat 2021-09-09

 

Gasporox AB (publ) har utsett ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2021-09-20.

 

ABGSC kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet med NASDAQ First North regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande minst 15 000 kr med en spread om maximalt 4 % mellan köp och säljkurs. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:

“Likviditetsrapporten har visat att under årets första sex månader har likviditeten i aktien avtagit. Gasporox har valt att vidta en åtgärd, varvid bolaget anlitat en likviditetsgarant och kommer utvärdera det under kommande sex månaders period.”