Gasporox AB: Sista dag för handel med BTA

Publicerat 2018-07-10
I maj/juni 2018 genomförde Gasporox AB (”Gasporox”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 662 408 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 13 juli 2018 och stoppdag är den 17 juli 2018.

1 662 408 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 19 juli 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Gasporox till 6 234 036 stycken och aktiekapitalet uppgår till 3 117 018,00 SEK.

Finansiell rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Gasporox i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.