Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: april – juni 2023

Publicerat 2023-08-09

Hög omsättning, stark tillväxt

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 142 (3 250) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -657 (-2 281) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till – 2 068 (-5 458) kSEK
 • Likvida medel uppgick till 11 611 (6 683) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,10 (-0,27) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 6 månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 238 (7 484) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 027 (-3 415) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -2 951 (-7 583) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till 0,07 (-0,40) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)


VD kommenterar delårsrapport 2 2023

Starkt kvartal med bra tillväxt och positivt EBITDA. Strategin och planen fungerar, och vi lyckas attrahera nya kunder och bibehålla befintliga kunder. Särskilt är det läkemedelssegmentet vialinspektion som är den drivande tillväxtfaktorn, men även breddningen mot andra förpackningssorter och livsmedelssegmentet bidrar positivt.

Försäljningen för andra kvartalet är 8 142 (3 250) kSEK, och rörelseresultatet är -657 (-2 281) kSEK, vilket innebär att försäljningen för första halvåret landar på 17 238 (7 484) kSEK med ett rörelseresultat om 1 027 (-3 415) kSEK. Detta innebär att vi har fått en stark start på året och brutit föregående års trend med ett svagt andra kvartal. Tidigare kvartalsvariationer och en tonvikt på försäljning mot andra halvåret som vi har sett tydligt de senaste åren är mer avmattade, men variationer mellan kvartal återstår som en del av enskilda kunders volymsorder. Leveranserna för kvartal två bestod primärt av sensorer till läkemedels- och livsmedelsinspektion, men även kompletta mätinstrument.

I maj månad hölls den stora förpackningsmässan Interpack i Düsseldorf. Gasporox deltog med utställningsmonter och presenterade där även för första gången produkten AutoMAP, som fick ett gott mottagande. Produkten AutoMAP är en nyutvecklad sensor för flexibla förpackningar och kan användas både för livsmedel, såsom förpackningar med skivat pålägg, samt för läkemedel, såsom infusionspåsar. Produkten är inte lanserad ännu, men finns installerad hos två pilotkunder. Intresset för produktion var stort, och vi utarbetar nu den bästa planen för att utveckla produkten färdigt och lansera den på marknaden på ett effektivt sätt.

Industrins behov av enkel och smidig kvalitetskontroll av förpackningar och dess gasinnehåll och täthet är tydligt och stort. Gasporox har lösningen och en teknologi som tillgodoser industrins behov. Då förutsättningarna ser olika ut inom industrin, till exempel hur förpackningar ser ut, hur de produceras samt vilken gas som behöver mätas, behövs ett brett och flexibelt erbjudande. Gasporox utvidgar kontinuerligt sitt erbjudande genom att tillsammans med kunder vidareutveckla produkterna för att möta de olika kundernas behov. Detta har visat sig vara en passande utvecklingsstrategi som innebär liten risk och låga investeringskostnader.

Gasporox har framtidens lösning, och steg för steg når vi fler och fler kunder och segment. Visionen är att alla förpackningar som packas i skyddande atmosfär ska kontrolleras med Gasporox teknologi, och enligt den utsatta planen och strategin rör vi oss mot det målet. Tack för att ni följer vår resa och tillsammans med oss bidrar till en hållbar framtid.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Fredrik Hansson ny CFO i Gasporox

Den 31 maj 2023 tillträder Fredrik Hansson tjänsten som ny CFO i Gasporox. Med den tillväxtresa som Gasporox befinner sig i så är tiden mogen att ha en anställd CFO i bolaget. Fredrik ersätter tidigare inhyrd CFO Ulf Sköld.

 • Gasporox håller årsstämma

Årsstämman hålls den 31 maj 2023. Annika Olsson och Jan Erik Smith omväljs, samt Ulf Sköld och Axel Schörling nyväljs som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att KPMG omväljs som revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg.

 • Patent i japan beviljat förläcktestning med Gasporox laserteknologi

Den japanska patentmyndigheten har meddelat Gasporox AB (publ) att man avser bevilja en patentansökan kring läcktestning där Gasporox laserteknologi används. Patentansökan som nu beviljas avser en lösning där en förpackning kontrolleras att den är intakt genom att analysera ifall det har läckt in en spårgas.


Lund den 9 augusti 2023
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender/