Fortsatt expansion inom läkemedelssegmentet – marknaden breddas

Publicerat 2022-09-05

Kära läsare,

Det är hög aktivitet hos Gasporox, både för sälj-, utvecklings- och produktionsteamet. I förra veckan var vi på ACHEMA-mässan i Frankfurt där vi ställde ut våra produkter för läkemedelsmarknaden. Hemma i Lund arbetade utvecklingsteamet för fullt med en ny variant av instrumentet GPX1500 Vial, nämligen en version som mäter gasen CO2 istället för som dagens O2. Detta eftersom vi fått en kundorder med denna specifikation och som ska levereras under september månad. CO2-instrumentet lanseras som egen produkt under hösten. Att vi nu har en bra grundprodukt som smidigt kan vidareutvecklas är en nyckel för framgång och vidare tillväxt. Ju fler kundkontakter vi har desto mer upptäcker vi vad som efterfrågas på marknaden, såsom behov av mätningar av andra gaser och andra sorters förpackningar. Det viktigaste av allt är att vi märker att marknaden är än mycket större än vi tidigare förstått. Särskilt är det vialinspektion som är superhett och vi noterade på mässan förra veckan att vi skapar stort intresse och uppmärksamhet kring vårt bolag och produkter.

Tidigare i veckan publicerade vi vår kvartalsrapport och som ni ser fortsätter vår tillväxt, 52% första halvåret. Har du inte läst rapporten hittar du den här: länk. Det är roligt att dedikerat och strategiskt arbete visar resultat. Nu ser vi fram emot en spännande höst med fortsatt hög aktivitet.

Med vänliga hälsningar

Märta Lewander Xu, VD


Årliga intäkter i form av kalibrering av instrument

För två år sen lanserade vi instrumentet GPX1500 Vial och i juni tillbehöret ampullformat. Vi erbjuder årlig kalibrering av instrumenten vilket marknaden har en stark efterfrågan av då det är något som kundernas kvalitetssystem kräver. Vi har tagit fram en smidig modell för årlig kalibrering som innebär att kunderna inte behöver skicka tillbaka sina instrument till oss. I stället skickar vi kalibrerade prover till kunden och genomför en kontroll på distans. Dessa kalibrerade prover är förseglade vialer eller ampuller med känd gaskoncentration. Tidigare förseglade vi vialer med lock, men har nu gått över till att smälta ihop glaset, så kallad flame sealing. Detta utvecklingsarbete innebär att vi nu har stabila referensprover, vilket är en förutsättning för kalibrering av dessa instrument. Detta kommer att ge Gasporox merförsäljning som återkommer år efter år.


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn


Därför har Gasporox potential att bli världsledande

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör för en mer effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox prioriteringar 2022

 • Fortsatt långsiktig tillväxt
 • Fokus läkemedelsinspektion
  • Segmentexpansion
  • Geografisk expansion
  • Återförsäljarnätverk
 • Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande
 • Förberedande arbete – livsmedelsmarknaden
 • Innovationsprojekt – porositet – utvärdering mot kund

Vi har nu lagt om våra investerarbrev till månadsbrev som kommer runt månadsskiftet. Dessa kommer skickas via mail och publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.