Första dag för handel i GASPOROX aktie på Nasdaq First North

Publicerat 2016-10-25
Efter en framgångsrik och kraftigt övertecknad emission om 15,3 MSEK som tillförde Gasporox över 1 100 nya aktieägare inleds idag, den 25 oktober 2016, handeln med bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Gasporox AB

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin.

Gasporox genomförde under september 2016 en framgångsrik och kraftigt övertecknad emission om 15,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionens teckningsgrad uppgick till cirka 500 procent och tillförde bolaget över 1 100 nya aktieägare.

Handel på Nasdaq First North Stockholm

Idag den 25 oktober 2016 inleds handeln i bolagets aktie. Aktien handlas under tickern GPX med ISIN-kod: SE000899162.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”´Vi är mycket glada för det positiva intresse som Gasporox har erhållit i samband med den genomförda nyemissionen och inför noteringen på Nasdaq First North. Vår målsättning är att ge våra nya och framtida potentiella aktieägare en trevlig resa tillsammans med Gasporox. Vi är övertygade om att vi kan erbjuda en unik produkt för kvalitetskontroll till den växande marknaden av förpackningar till livsmedel och läkemedel. Det kundvärde som vi skapar genom vår automatiserade och fullständiga kvalitetskontroll av alla tillverkade förpackningar genererar betydliga kostnadsbesparingar för kunden – färre kasserade och ompackade förpackningar, lägre personalkostnader för manuella stickprov samt ökad spårbarhet och processkontroll. Vi tror starkt på den produkt som vi har utvecklat och som fått stort intresse på marknaden. Vårt fokus ligger nu på marknad och kommersialiseringen av vår teknologi.”

Bolagets certified adviser är G&W Fondkommission.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08:45 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.