Europapatent beviljat för läcktestning med Gasporox laserteknologi i kombination med vakuum

Publicerat 2022-11-24

Den europeiska patentmyndigheten (EPO) har beviljat Gasporox AB (publ) en patentansökan avseende en metod för att mäta att en förpackning inte läcker gas, genom att utsätta förpackningen för vakuum och använda Gasporox TDLAS-teknologi.

Gasporox använder en laserteknologi, kallad TDLAS – Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy – för att inspektera förpackningar. Nu beviljat patent skyddar metoden att mäta läckor i förpackningar genom att använda vakuum och mäta gas som läcker ut från förpackningen. Detta är en av flera olika metoder som Gasporox använder i sina tillämpningar.

VD Märta Lewander Xu kommenterar:
”Gasporox är starka på att patentera och har en gedigen patentportfölj. Att vi nu får denna patentansökan beviljad visar på vår expertis och kunskap att nytta vår teknologi på olika sätt för att inspektera förpackningar.”