Ett första halvår som öppnar upp

Publicerat 2022-07-01

Kära läsare,

Sommaren är här och det är dags att summera första halvåret. Efter pandemin kan vi äntligen åter arbeta med uppsökande verksamhet, besöka kunder, göra installationer i fabriker, ställa ut på mässor samt välkomna kunder till våra lokaler. Mycket har kunnat hanteras via digitala kanaler under pandemin, men det är en annan dimension och möjlighet att kunna träffa kunder personligen och visa upp våra produkter. Vi märker av ett stort intresse och det är tydligt att marknaden har ett växande behov av vår teknologi. Våra erfarenheter från det första halvåret lovar mer. Dessutom är det mycket glädjande att vår produktutveckling går bra.

I juni lanserade vi ampullformatet, ett tillbehör till vårt mätinstrument GPX1500 Vial. Detta innebär att vi nu även kan erbjuda instrumentet GPX1500 Vial för förpackningstypen ampuller som behöver vändas upp och ner för att mäta i gasinnehållet i förpackningen. Första leverans till kund är genomförd och patentansökan inskickad.

Från okänd till erkänd

Här vill jag också passa på att berätta lite mer om hur vi lagt om vår affär på läkemedelssidan från att rikta vårt erbjudande exklusivt till en enda en maskintillverkare till att idag erbjuda vår lösning till hela läkemedelsmarknaden. Detta var ett viktigt strategiskt steg vi valde att ta för två år sedan som nu är fullt genomfört.

Gasporox är verksamt inom både läkemedels- och livsmedelsindustrin och har i flera år arbetat i djupgående samarbeten med enskilda aktörer. Detta har varit lyckosamt och vi har på så vis lyckats få teknologin accepterad av branschen. I dag är Gasporox teknologi, HSA-teknologi, en standardteknik som till och med omnämns i regelverk.
2019 tog vi emellertid ett strategiskt beslut att Gasporox ska vara en aktör som brett erbjuder sin lösning och att vi skulle gå ur exklusiva avtal. Den tidigare strategin var framgångsrik för att etablera vår teknologi och för oss att på djupet förstå våra kunders behov. Men först genom att rikta vårt erbjudande till hela branschen kan vi nå vår fulla potential. Denna resa påbörjades under 2020 då Gasporox lanserade mätinstrumentet GPX1500 Vial och på så sätt började bygga upp vårt eget varumärke för läkemedelsindustrin. Exklusivitetsavtalet täckte enbart sensorer för integration till automatiserade lösningar, dvs lösningar för produktionslinjen, men att vi själva lanserade ett mätinstrument fanns det inga begränsningar för. Till mätinstrumentet GPX1500 Vial har vi nu byggt upp ett återförsäljarnätverk med över 35 partners.

En annan viktig pusselbit i att brett kunna erbjuda vår lösning har varit att förpacka vår sensor i en enkel integrerbar modul, en sorts plug-and-play-solution. Det blev produkten VialArch som lanserades i november 2021.

På två år har Gasporox lyckats gå från en okänd leverantör till läkemedelsmarknaden till en erkänd aktör. Marknaden kände till teknologin, men inte att Gasporox var det företag som stod bakom den. Idag känner maskintillverkarna för läkemedelslinjer, främst viallinjer, väl till Gasporox teknologi och vi är även en känd aktör för läkemedelsproducenterna. Nu kommer vi bredda oss mot fler förpackningstyper inom läkemedel samt genomföra en liknande resa i livsmedelsindustrin.

Med dessa ord önskar jag er en riktigt skön sommar!

Märta Lewander Xu, VD


Gasporox senaste uppdateringar på LinkedIn


Om Gasporox

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Gasporox har utvecklat en laserteknik som utmanar dagens befintliga metoder genom bland annat högre noggrannhet och minskat svinn vilket möjliggör för en mer effektiv produktion. Bolagets produkter skyddas av patent och har möjlighet att bli världsledande. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av den stora potentialen och snabb försäljningstillväxt.

 • Högteknologiskt – Gasporox produkter är teknikledande inom branschen.
 • Hållbar – Teknologin möjliggör för oförstörande kvalitetskontroll vilket leder till minskat svinn och effektivare produktion
 • Omogen nisch – Gasporox marknad – läkemedels- och livsmedelsindustrin – har en väl utvecklad förpackningsteknik, men mindre utvecklade metoder för att kvalitetssäkra förpackningarna. Gasporox produkter fyller därför ett teknologiskt tomrum.
 • Försäljningstillväxt – Gasporox prioriterar långsiktig tillväxt och har sedan noteringen 2016 haft en stark årlig tillväxt.

Gasporox prioriteringar 2022

 • Fortsatt långsiktig tillväxt
 • Fokus läkemedelsinspektion
  • Segmentexpansion
  • Geografisk expansion
  • Återförsäljarnätverk
 • Utveckla tilläggstjänster och serviceerbjudande
 • Förberedande arbete – livsmedelsmarknaden
 • Innovationsprojekt – porositet – utvärdering mot kund

Vi har nu lagt om våra investerarbrev till månadsbrev som kommer runt månadsskiftet. Dessa kommer skickas via mail och inte publiceras genom pressmeddelande. För att få investerarbreven anmäl dig via vår hemsida, länk.