Ändring i styrelsen

Publicerat 2020-12-16
Gasporox styrelseledamot Tore Gimse har meddelat bolaget att han lämnar styrelsen. Styrelsen har beslutat att adjungera Jan-Erik Smith, en av ägarna bakom Gobia Enterprises AB, till styrelsen fram till nästa bolagsstämma i maj 2021.

Styrelsens ordförande Per Nyström kommenterar:

”Gasporox har under de senaste månaderna fått en utvecklad ägarstruktur där exempelvis Gobia Enterprises AB har tillkommit som ny storägare. Bakom Gobia Enterprises AB står bland annat Jan-Erik Smith som har djupa kunskaper och bred erfarenhet inom de kommersiella frågorna för läkemedels- och livsmedelsindustrin. Jag ser det som ytterst positivt att vi får tillgång till Jan-Eriks breda och djupa kunskaper inom de kommersiella frågorna för bolaget.”