Analyst Group publicerar analys av GASPOROX inför notering på First North

Publicerat 2016-09-14
Idag, den 14 september, 2016, har Analyst Group publicerat en analys av Gasporox som finns tillgänglig på www.analystgroup.se (http://analystgroup.se/analysis/gasporox/). Gasporox genomför just nu en fullt säkerställd emission om 15,3 MSEK inför en notering på Nasdaq First North Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 23 september 2016. Fullständig information om emissionens finns på emissionens hemsida (http://www.gcf.se/gasporox-mot-notering-pa-nasdaq-first-north/).

För frågor rörande emissionen, kontakta:

Göteborg Corporate Finance AB, tel: 031-13 82 30, e-post: info@gcf.se 

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W AB.