Ett första halvår som öppnar upp

Kära läsare, Sommaren är här och det är dags att summera första halvåret. Efter pandemin kan vi äntligen åter arbeta med uppsökande verksamhet, besöka kunder, göra installationer i fabriker, ställa ut på mässor samt välkomna kunder till våra lokaler. Mycket har kunnat...

Gasporox nyhetsbrev – Maj

Kära läsare, En bra start på året. Första kvartalet ökade vi vår omsättning med 30% jämfört med samma period föregående år. Detta är ett kvitto på att vi lyckats lägga om vår affär från exklusivt avtal till löpande försäljning till fler kunder på ett lyckat sätt och...

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och ansvarsfrihetStämman beslutade att disponera över bolagets resultat...

GASPOROX medverkar på Redeye Growth Day i Stockholm den 2 juni

Den 2 juni 2022, deltar Gasporox på Redeyes investerardag, Growth day, i Stockholm. Eventet är både ett fysiskt och digitalt event där VD Märta Lewander Xu intervjuas klockan 15:35. Inför Growth Day har en presentation och en företagsfilm spelats in. Förinspelad...