Presentation av Gasporox delårsrapport januari – september 2022

Gasporox har publicerat en video på sin Facebook-sida där VD Märta Lewander Xu presenterar delårsrapport 3: januari – september 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns även tillgänglig på Gasporox hemsida. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu,...

Gasporox AB (publ) Delårsrapport 3: januari – september 2022

Fortsatt tillväxt och positivt rörelseresultat för kvartalet Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartaletNettoomsättningen uppgick till 6 540 (2 174) kSEKRörelseresultatet uppgick till 246 (-1 868) kSEKKassaflödet uppgick till -2 946 (-4 660) kSEKLikvida...

Order på 2,0 miljoner SEK på sensorer för läkemedelsindustrin

Gasporox har erhållit en order på ett värde om 2,0 MSEK på sensorer så kallade GasSpect. Sensorerna integreras av kunden till automatiska inspektionssystem för läkemedelsvialer. Kunden, Wilco AG är lokaliserad i Schweiz och är en av de ledande aktörerna inom...