Rekordår +36% i omsättning – Investerarbrev februari 2023

Kära läsare,I veckan publicerade vi bokslutskommunikén och kunde därmed visa vår fina framgång för 2022. Vår omsättning växte 36% till 21,4 MSEK. Vi är fortsatt ett bolag på en resa och redovisar därmed förlust och negativt operativt kassaflöde. Två av kvartalen nådde...

Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké: januari – december 2022

Helårsomsättning växer 36 % Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartaletNettoomsättningen uppgick till 7 423 (8 633) kSEKRörelseresultatet uppgick till -1 057 (498) kSEKKassaflödet uppgick till 10 825 (2 312) kSEKLikvida medel uppgick till 14 562 (14 267)...

Satsning på amerikanska marknaden 2023

Kära läsare, Ett nytt år innebär alltid att man summerar, reflekterar och blickar framåt. Vi på Gasporox arbetar med tydliga årsmål och dessa blir en ledstjärna för organisationen under året och är en nyckel till att vi har en sådan positiv utveckling i bolaget.För...