Gasporox VD i analytikerintervju med Redeye – Bokslutskommuniké 2023

Gasporox VD, Märta Lewander Xu, intervjuas av Rasmus Jacobsson, Equity Analyst på Redeye. Lyssna på hela intervjun här:Intervju med Märta Lewander Xu – Bokslutskommuniké 2023 För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se Gasporox i...

Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Positivt EBITDA för helåret – Försäljningen ökar med 47%. Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartaletNettoomsättningen uppgick till 7 403 (7 423) kSEKRörelseresultatet uppgick till -835 (-1 057) kSEKKassaflödet uppgick till 1 341 (10 825)...

Investerarbrev Januari – Fortsatt expansion 2024

Kära investerare och vänner av Gasporox, Januari är förbi och dagarna börjar äntligen bli ljusare och på Gasporox står vi inför ett spännande år fullt av möjligheter och tillväxtpotential. Vi har under det gångna året fått flera nya kunder samt även levererat till...

Valberedningen i Gasporox utsedd

Gasporox valberedning har utsetts. Vid årsstämman den 31 maj 2023 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de största aktieägarna.Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB...