GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Marknaden öppnar upp och orderingången ökar Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartaletGasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning....

Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021

Fokus på uppbyggnad av återförsäljarnätverk och läkemedelspositionering  Sammanfattning av Gasporox delårsrapport andra kvartaletGasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknadenSammanfattning av Gasporox delårsrapport Första kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, kontakta: Märta Lewander Xu VD ml@gasporox.seGASPOROX i korthet Gasporox erbjuder...

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2020

Fjärde kvartalet – Försäljningsmässigt det starkaste kvartalet i bolagets historiaSammanfattning av Gasporox delårsrapport Fjärde kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar...