GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Marknaden öppnar upp och orderingången ökar Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartaletGasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning....

Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021

Fokus på uppbyggnad av återförsäljarnätverk och läkemedelspositionering  Sammanfattning av Gasporox delårsrapport andra kvartaletGasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknadenSammanfattning av Gasporox delårsrapport Första kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon...

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2020

Fjärde kvartalet – Försäljningsmässigt det starkaste kvartalet i bolagets historiaSammanfattning av Gasporox delårsrapport Fjärde kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020

Tredje kvartalet – Pandemipåverkan men framgångsrik lansering av nytt instrumentSammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte...