GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2020

Fjärde kvartalet – Försäljningsmässigt det starkaste kvartalet i bolagets historiaSammanfattning av Gasporox delårsrapport Fjärde kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020

Tredje kvartalet – Pandemipåverkan men framgångsrik lansering av nytt instrumentSammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

Andra kvartalet – Pandemipåverkan men fortsatt bibehållen intäktsnivåSammanfattning av koncernens delårsrapport andra kvartalet Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3% Omsättningen uppgick till 1 627 (1...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Stabil start på året – Positivt EBITDA för moderbolagetFörsta kvartalet för koncernen Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3 % Omsättningen uppgick till 3 003 (2 566) kSEK Rörelseresultatet uppgick till...

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Årlig omsättning upp 62%Helåret Omsättningen uppgick till 10 204 (6 286) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -8 236 (-6 625) kSEK Kassaflödet uppgick till 1 077 (8 212) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -1,32 (-1,21) SEK före utspädning *Årets resultat dividerat...