GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2016

Försäljningstillväxt i fjärde kvartalet och stark orderstock säkerställd inför 2017Helåret 2016 Omsättningen uppgick till 2 238 (1 215) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -3 777 (-3 384) kSEK Kassan vid periodens slut uppgick till 11 000 (222) kSEK och kassaflödet...