Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Positivt EBITDA för helåret – Försäljningen ökar med 47%. Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartaletNettoomsättningen uppgick till 7 403 (7 423) kSEKRörelseresultatet uppgick till -835 (-1 057) kSEKKassaflödet uppgick till 1 341 (10 825)...

Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké: januari – december 2022

Helårsomsättning växer 36 % Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartaletNettoomsättningen uppgick till 7 423 (8 633) kSEKRörelseresultatet uppgick till -1 057 (498) kSEKKassaflödet uppgick till 10 825 (2 312) kSEKLikvida medel uppgick till 14 562 (14 267)...

Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2021

Starkt avslut på året – Rekordförsäljning under sista kvartalet och positivt kassaflöde Gasporox fortsätter att stärka sin position på marknaden. Försäljningstillväxten blev 26% och är ett resultat av dedikerat och strategiskt arbete där man valt att fokusera på...

GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2020

Fjärde kvartalet – Försäljningsmässigt det starkaste kvartalet i bolagets historiaSammanfattning av Gasporox delårsrapport Fjärde kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar...

Bokslutskommuniké januari – december 2019

Årlig omsättning upp 62%Helåret Omsättningen uppgick till 10 204 (6 286) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -8 236 (-6 625) kSEK Kassaflödet uppgick till 1 077 (8 212) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -1,32 (-1,21) SEK före utspädning *Årets resultat dividerat...