GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2016

Stort intresse när GASPOROX noterades på Nasdaq First North StockholmÅrets första nio månader Omsättningen uppgick till 1 138 (975) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -2 323 (-2 926) kSEK Kassan vid periodens slut uppgick till 1 277 (261) kSEK och kassaflödet var 1...