GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Marknaden öppnar upp och orderingången ökar Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartaletGasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning....

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020

Tredje kvartalet – Pandemipåverkan men framgångsrik lansering av nytt instrumentSammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Försäljningsåterhämtning i kvartaletÅrets första nio månader Omsättningen uppgick till 4.234 (4.830) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -4.769 (-2.706) kSEK Kassaflödet uppgick till 10.661 (-1.088) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,92 (-0,59) SEK före...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017

Högsta försäljningen någonsin i ett enskilt kvartalÅrets första nio månader Omsättningen uppgick till 4 830 (1 138) kSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2 706 (-2 323) kSEK. Kassaflödet uppgick till -1 088 (1 055) kSEK. Resultat per aktie* uppgick till -0,59 (-0,97)...