Gasporox AB (publ) Delårsrapport 3: januari – september 2022

Fortsatt tillväxt och positivt rörelseresultat för kvartalet Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartaletNettoomsättningen uppgick till 6 540 (2 174) kSEKRörelseresultatet uppgick till 246 (-1 868) kSEKKassaflödet uppgick till -2 946 (-4 660) kSEKLikvida...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Marknaden öppnar upp och orderingången ökar Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartaletGasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning....

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2020

Tredje kvartalet – Pandemipåverkan men framgångsrik lansering av nytt instrumentSammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Försäljningsåterhämtning i kvartaletÅrets första nio månader Omsättningen uppgick till 4.234 (4.830) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -4.769 (-2.706) kSEK Kassaflödet uppgick till 10.661 (-1.088) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,92 (-0,59) SEK före...