Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: april – juni 2023

Hög omsättning, stark tillväxt Sammanfattning av Gasporox delårsrapport andra kvartaletNettoomsättningen uppgick till 8 142 (3 250) kSEKRörelseresultatet uppgick till -657 (-2 281) kSEKKassaflödet uppgick till – 2 068 (-5 458) kSEKLikvida medel uppgick till 11...

Gasporox AB (publ) Delårsrapport 2: januari – juni 2022

Fortsatt tillväxt och fler återförsäljare Sammanfattning av Gasporox delårsrapport andra kvartaletNettoomsättningen uppgick till 3 250 (1 669) kSEKRörelseresultatet uppgick till -2 281 (-2 787) kSEKKassaflödet uppgick till -5 458 (-3 809) kSEKLikvida medel uppgick...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2020

Andra kvartalet – Pandemipåverkan men fortsatt bibehållen intäktsnivåSammanfattning av koncernens delårsrapport andra kvartalet Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget GPX Medical AB som ägs till 53,3% Omsättningen uppgick till 1 627 (1...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport april – juni 2018

Lyckad företrädesemissionÅrets första sex månader  Omsättningen uppgick till 2.312 (2.814) kSEK Rörelseresultatet uppgick till -3.496 (-2.302) kSEK Kassaflödet uppgick till -5.241 (1.130) kSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,75 (-0,50) SEK före utspädning...