GASPOROX publicerar årsredovisning för 2016

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se (http://gasporox.se/rapporter-och-finansiell-information/).För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post:...