GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, kontakta: Märta Lewander Xu VD ml@gasporox.seGASPOROX i korthet Gasporox erbjuder...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2019

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2018

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se ...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2017

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se  Denna information är sådan information som...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2016

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se (http://gasporox.se/rapporter-och-finansiell-information/).För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post:...