Gasporox publicerar årsredovisning för 2023

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender, samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu,...

Gasporox publicerar årsredovisning för 2022

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender, samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu,...

Gasporox publicerar årsredovisning för 2021

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se Gasporox i korthet:Gasporox...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, kontakta: Märta Lewander Xu VD ml@gasporox.seGASPOROX i korthet Gasporox erbjuder...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2019

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se...