Gasporox publicerar årsredovisning för 2021

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se Gasporox i korthet:Gasporox...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, kontakta: Märta Lewander Xu VD ml@gasporox.seGASPOROX i korthet Gasporox erbjuder...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2019

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2018

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se ...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2017

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se.För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se  Denna information är sådan information som...