Gasporox anlitar ABG som likviditetsgarant

  Gasporox AB (publ) har utsett ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2021-09-20.   ABGSC kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i...

Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021

Fokus på uppbyggnad av återförsäljarnätverk och läkemedelspositionering  Sammanfattning av Gasporox delårsrapport andra kvartaletGasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre...

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 19 maj 2021, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.På grund av den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021

Stabil utveckling med fortsatt fokus på läkemedelsmarknadenSammanfattning av Gasporox delårsrapport Första kvartalet Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon...