Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: jan – mar 2024

Stark start på året med positivt rörelseresultat Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartaletNettoomsättningen uppgick till 8 655 (9 096) kSEKRörelseresultatet uppgick till 225 (1 685) kSEKKassaflödet uppgick till -226 (-882) kSEKLikvida medel uppgick...

Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Positivt EBITDA för helåret – Försäljningen ökar med 47%. Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartaletNettoomsättningen uppgick till 7 403 (7 423) kSEKRörelseresultatet uppgick till -835 (-1 057) kSEKKassaflödet uppgick till 1 341 (10 825)...

Order om 9,1 MSEK på produkten VialArch™

Gasporox har erhållit order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 9,1 MSEK. Återförsäljaren, Maxcann, som är Gasporox partner i Kina för både instrument för...

Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: Juli – Sep 2023

Positivt EBITDA för femte kvartalet i rad Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartaletNettoomsättningen uppgick till 6 787 (6 540) kSEKRörelseresultatet uppgick till -768 (246) kSEKKassaflödet uppgick till – 2 331 (-2 946) kSEKLikvida medel uppgick...