Gasporox publicerar investerarbrev

Gasporox publicerar ett investerarbrev med en julhälsning där bolaget kort summerar hösten. Investerarbrevet är bifogat i pressmeddelandet och finns även på Gasporox hemsida www.gasporox.se. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se...

Gasporox förstärker inom livsmedel – Utökar säljteamet

Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en dedikerad säljare. Gasporox förser både läkemedels- och livsmedelsindustrin med unika lösningar för kvalitetskontroll av förpackningar med fokus på läkemedelsindustrin där...