Gasporox förstärker inom livsmedel – Utökar säljteamet

Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en dedikerad säljare. Gasporox förser både läkemedels- och livsmedelsindustrin med unika lösningar för kvalitetskontroll av förpackningar med fokus på läkemedelsindustrin där...