Gasporox lanserar ny produkt – VialArch

Gasporox lanserar en enkel integrerbar modul för vialkontroll, VialArch. Nyheten presenterades i november på den internationella läkemedelsmässan CPhl Worldwide i Milano. I höstens tredje investerarbrev berättar Gasporox om de fortsatta framstegen. I årets tredje...

Gasporox erhåller order om 1,2 MSEK

Gasporox har erhållit en order på ett system till ett värde om 1,2 MSEK från ett ledande multinationellt läkemedelsbolag. Ordern som Gasporox erhållit om 1,2 MSEK avser ett system för läkemedelsinspektion till ett ledande multinationellt läkemedelsbolag i USA och...

GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Marknaden öppnar upp och orderingången ökar Sammanfattning av Gasporox delårsrapport tredje kvartaletGasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning....