Gasporox publicerar investerarbrev

Gasporox publicerar ett investerarbrev med en julhälsning där bolaget kort summerar hösten. Investerarbrevet är bifogat i pressmeddelandet och finns även på Gasporox hemsida www.gasporox.se. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se...

Order på 3,9 MSEK på nylanserade produkten VialArch™

Gasporox har erhållit order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på nylanserade produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 3,9 MSEK. Återförsäljaren, Maxcann, som är Gasporox partner i Kina för både...

Gasporox medverkar i digital investerarträff 1 december

Gasporox VD Märta Lewander Xu medverkar idag onsdag den 1 december i det digitala eventet ”Investerarafton”. Evenemanget arrangeras av LAIKA Consulting. Den digitala presentationen sänds kl. 13.00-13.30 och anordnas av Laika Consulting. Presentationen kommer att vara...

Gasporox lanserar ny produkt – VialArch

Gasporox lanserar en enkel integrerbar modul för vialkontroll, VialArch. Nyheten presenterades i november på den internationella läkemedelsmässan CPhl Worldwide i Milano. I höstens tredje investerarbrev berättar Gasporox om de fortsatta framstegen. I årets tredje...

Gasporox erhåller order om 1,2 MSEK

Gasporox har erhållit en order på ett system till ett värde om 1,2 MSEK från ett ledande multinationellt läkemedelsbolag. Ordern som Gasporox erhållit om 1,2 MSEK avser ett system för läkemedelsinspektion till ett ledande multinationellt läkemedelsbolag i USA och...