Gasporox tilldelas CPhI Pharma Award för produkten AutoMAP™

Gasporox har tilldelats det prestigefulla priset CPhI Pharma Award i kategorin ’Packaging and Machinery’ för sin produkt AutoMAP och dess tillämpning mot läkemedelsindustrin. CPhI är en stor läkemedelsmässa som i år hålls i Barcelona. I samband med mässan utses...

Fortsatt expansion inom läkemedelssegmentet – marknaden breddas

Kära läsare, Det är hög aktivitet hos Gasporox, både för sälj-, utvecklings- och produktionsteamet. I förra veckan var vi på ACHEMA-mässan i Frankfurt där vi ställde ut våra produkter för läkemedelsmarknaden. Hemma i Lund arbetade utvecklingsteamet för fullt med en ny...

Gasporox AB (publ) Delårsrapport 1: januari – mars 2022

Stabil utveckling där läkemedelssidan växer Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartaletNettoomsättningen uppgick till 4 235 (3 263) kSEKRörelseresultatet uppgick till -1 133 (-1 233) kSEKKassaflödet uppgick till -2 125 (-3 805) kSEKLikvida medel var 12...

Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2021

Starkt avslut på året – Rekordförsäljning under sista kvartalet och positivt kassaflöde Gasporox fortsätter att stärka sin position på marknaden. Försäljningstillväxten blev 26% och är ett resultat av dedikerat och strategiskt arbete där man valt att fokusera på...

Gasporox publicerar investerarbrev

Gasporox publicerar ett investerarbrev med en julhälsning där bolaget kort summerar hösten. Investerarbrevet är bifogat i pressmeddelandet och finns även på Gasporox hemsida www.gasporox.se. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se...