Rekordår +36% i omsättning – Investerarbrev februari 2023

Kära läsare,I veckan publicerade vi bokslutskommunikén och kunde därmed visa vår fina framgång för 2022. Vår omsättning växte 36% till 21,4 MSEK. Vi är fortsatt ett bolag på en resa och redovisar därmed förlust och negativt operativt kassaflöde. Två av kvartalen nådde...

Satsning på amerikanska marknaden 2023

Kära läsare, Ett nytt år innebär alltid att man summerar, reflekterar och blickar framåt. Vi på Gasporox arbetar med tydliga årsmål och dessa blir en ledstjärna för organisationen under året och är en nyckel till att vi har en sådan positiv utveckling i bolaget.För...

Stärkt position på läkemedelsmarknaden

Kära läsare, Året 2022 är det år då Gasporox varumärke blev väl känt inom läkemedelsindustrin. Från att varit en aktör som fanns installerade i maskiner vid många fabriker världen över, men där industrin inte visste om vem som låg bakom denna teknologi, är idag...

Starkt tredje kvartal, positivt resultat och vidare tillväxt

Kära läsare, Gasporox utvecklas väl och omläggningen av strategin för ett par år sedan då vi beslutade att säga upp exklusiva avtal och erbjuda mätinstrument och mer kompletta produkter för integration ger effekt. Tredje kvartalet visar detta med stark tillväxt och...

VialArch blir prisnominerad

Kära läsare, För ett par år sedan lade Gasporox om sin strategi från att arbeta med fåtal aktörer och erbjuda sensorer för integration till att erbjuda sin teknologi brett på marknaden. Det innebar att en viss produktutvecklingsinsats krävdes. Resultatet blev...