Gasporox nyhetsbrev – Mars

Kära läsare,Gasporox har full fart framåt och mycket händer i bolaget. Vi har därför valt att uppdatera våra kvartalsvisa investerarbrev till månadsbrev i stället för att löpande hålla er uppdaterade. I månadsbrevet kommer vi ge kortare nyheter om aktuella händelser...

Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2021

Starkt avslut på året – Rekordförsäljning under sista kvartalet och positivt kassaflöde Gasporox fortsätter att stärka sin position på marknaden. Försäljningstillväxten blev 26% och är ett resultat av dedikerat och strategiskt arbete där man valt att fokusera på...

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-dec 2021

Gasporox bjuder härmed in till presentation av delårsrapport januari – dec 2021 torsdagen den 17 februari 2022. Presentationen sänds live på Gasporox Facebooksida. Delårsrapporten kommer att publiceras på morgonen samma dag. Gasporox välkomnar investerare, analytiker...

Gasporox publicerar investerarbrev

Gasporox publicerar ett investerarbrev med en julhälsning där bolaget kort summerar hösten. Investerarbrevet är bifogat i pressmeddelandet och finns även på Gasporox hemsida www.gasporox.se. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se...