Valberedningen i Gasporox utsedd

Gasporox valberedning har utsetts och består av bolagets tre största ägare. Vid årsstämman den 19 maj 2021 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna.Med de största ägarna avses de...

Gasporox erhåller order om 1,2 MSEK

Gasporox har erhållit en order på ett system till ett värde om 1,2 MSEK från ett ledande multinationellt läkemedelsbolag. Ordern som Gasporox erhållit om 1,2 MSEK avser ett system för läkemedelsinspektion till ett ledande multinationellt läkemedelsbolag i USA och...

Gasporox förstärker inom livsmedel – Utökar säljteamet

Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en dedikerad säljare. Gasporox förser både läkemedels- och livsmedelsindustrin med unika lösningar för kvalitetskontroll av förpackningar med fokus på läkemedelsindustrin där...