Investerarbrev April – Årsredovisning 2023 publicerad

Kära investerare och vänner av Gasporox, Med våren på intågande känner vi naturens kraft och livets ständiga framåtskridande. Det är en påminnelse om hur viktigt det är att ge tid, näring och dedikation åt det vi tror på – precis som vi gör här på Gasporox. Vi...

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2024 kl. 16.00 i Gasporox lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämmanska vara införd i den av Euroclear Sweden...

Rekordår – Försäljningstillväxt på 47% 2023

Kära investerare och vänner av Gasporox, Vårtecknen börjar så smått ge sig till känna här i Lund, och vi ser fram emot ett givande år som tar oss vidare på vår resa. Det är med stor glädje jag nu kan dela med er att 2023 var ett enastående år för vårt bolag. Vår...

Gasporox VD i analytikerintervju med Redeye – Bokslutskommuniké 2023

Gasporox VD, Märta Lewander Xu, intervjuas av Rasmus Jacobsson, Equity Analyst på Redeye. Lyssna på hela intervjun här:Intervju med Märta Lewander Xu – Bokslutskommuniké 2023 För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se Gasporox i...