Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-mar 2022

Gasporox bjuder härmed in till presentation av delårsrapport januari – mars 2022 tisdagen den 10 maj 2021. Presentationen sänds live på Gasporox Facebooksida. Delårsrapporten kommer att publiceras på morgonen samma dag. Gasporox välkomnar investerare, analytiker och...

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 kl. 17.00 i Gasporox lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämmanska vara införd i den av Euroclear Sweden...

Gasporox nyhetsbrev – Mars

Kära läsare,Gasporox har full fart framåt och mycket händer i bolaget. Vi har därför valt att uppdatera våra kvartalsvisa investerarbrev till månadsbrev i stället för att löpande hålla er uppdaterade. I månadsbrevet kommer vi ge kortare nyheter om aktuella händelser...

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-dec 2021

Gasporox bjuder härmed in till presentation av delårsrapport januari – dec 2021 torsdagen den 17 februari 2022. Presentationen sänds live på Gasporox Facebooksida. Delårsrapporten kommer att publiceras på morgonen samma dag. Gasporox välkomnar investerare, analytiker...