Rekordår +36% i omsättning – Investerarbrev februari 2023

Kära läsare,I veckan publicerade vi bokslutskommunikén och kunde därmed visa vår fina framgång för 2022. Vår omsättning växte 36% till 21,4 MSEK. Vi är fortsatt ett bolag på en resa och redovisar därmed förlust och negativt operativt kassaflöde. Två av kvartalen nådde...

Satsning på amerikanska marknaden 2023

Kära läsare, Ett nytt år innebär alltid att man summerar, reflekterar och blickar framåt. Vi på Gasporox arbetar med tydliga årsmål och dessa blir en ledstjärna för organisationen under året och är en nyckel till att vi har en sådan positiv utveckling i bolaget.För...

Order på 3,5 miljoner SEK på sensorer för läkemedelsindustrin

Gasporox har erhållit en order på ett värde om 3,5 MSEK på sensorer så kallade GasSpect. Sensorerna integreras av kunden till automatiska inspektionssystem för läkemedelsvialer. Kunden, Wilco AG är lokaliserad i Schweiz och är en av de ledande aktörerna inom...