Presentation av Gasporox delårsrapport januari – september 2022

Gasporox har publicerat en video på sin Facebook-sida där VD Märta Lewander Xu presenterar delårsrapport 3: januari – september 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns även tillgänglig på Gasporox hemsida. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu,...

Order på 2,0 miljoner SEK på sensorer för läkemedelsindustrin

Gasporox har erhållit en order på ett värde om 2,0 MSEK på sensorer så kallade GasSpect. Sensorerna integreras av kunden till automatiska inspektionssystem för läkemedelsvialer. Kunden, Wilco AG är lokaliserad i Schweiz och är en av de ledande aktörerna inom...

VialArch blir prisnominerad

Kära läsare, För ett par år sedan lade Gasporox om sin strategi från att arbeta med fåtal aktörer och erbjuda sensorer för integration till att erbjuda sin teknologi brett på marknaden. Det innebar att en viss produktutvecklingsinsats krävdes. Resultatet blev...