Gasporox förstärker inom livsmedel – Utökar säljteamet

Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en dedikerad säljare. Gasporox förser både läkemedels- och livsmedelsindustrin med unika lösningar för kvalitetskontroll av förpackningar med fokus på läkemedelsindustrin där...

GASPOROX rekryterar Chief Technology Officer

GASPOROX har rekryterat Mikael Sebesta till den nyinrättade tjänsten som Chief Technology Officer (CTO). Han kommer närmast från en tjänst som R&D-chef på Phase Holographic Imaging, ett bolag verksamt inom laserteknik och där Mikael var en av medgrundarna.Mikael...

GASPOROX anställer försäljningschef

GASPOROX har rekryterat Janita Ericsson till tjänsten som försäljningschef. Janita har en lång internationell erfarenhet inom teknisk försäljning av bl.a. optik och laser. Med hennes bakgrund och erfarenhet förstärks bolagets sälj- och marknadsorganisation och innebär...