Gasporox medverkar vid Redeye investerarträff i Malmö 13 oktober

Gasporox VD Märta Lewander Xu ger idag torsdagen den 13 oktober en presentation vid Redeyes event i Malmö ’Investor AW’. Presentationen är kl 19.30. Presentationen kommer att presentera bolaget samt uppdatering kring bolagets satsningar, särskilt inom...

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-dec 2021

Gasporox bjuder härmed in till presentation av delårsrapport januari – dec 2021 torsdagen den 17 februari 2022. Presentationen sänds live på Gasporox Facebooksida. Delårsrapporten kommer att publiceras på morgonen samma dag. Gasporox välkomnar investerare, analytiker...

Gasporox medverkar i digital investerarträff 1 december

Gasporox VD Märta Lewander Xu medverkar idag onsdag den 1 december i det digitala eventet ”Investerarafton”. Evenemanget arrangeras av LAIKA Consulting. Den digitala presentationen sänds kl. 13.00-13.30 och anordnas av Laika Consulting. Presentationen kommer att vara...

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-mar 2021

Gasporox bjuder härmed in till presentation av delårsrapport januari – mars 2021 torsdagen den 6 maj 2021. Presentationen sänds live på Gasporox Facebooksida. Delårsrapporten kommer att publiceras på morgonen samma dag.Gasporox välkomnar investerare, analytiker och...