Starkt tredje kvartal, positivt resultat och vidare tillväxt

Kära läsare, Gasporox utvecklas väl och omläggningen av strategin för ett par år sedan då vi beslutade att säga upp exklusiva avtal och erbjuda mätinstrument och mer kompletta produkter för integration ger effekt. Tredje kvartalet visar detta med stark tillväxt och...

Gasporox avslutar avtal om likviditetsgaranti

Gasporox AB (publ) styrelse har beslutat om att säga upp avtal med ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) som likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin upphör den 14 februari 2023. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se...

Presentation av Gasporox delårsrapport januari – september 2022

Gasporox har publicerat en video på sin Facebook-sida där VD Märta Lewander Xu presenterar delårsrapport 3: januari – september 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns även tillgänglig på Gasporox hemsida. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu,...