Gasporox nyhetsbrev – Mars

Kära läsare,Gasporox har full fart framåt och mycket händer i bolaget. Vi har därför valt att uppdatera våra kvartalsvisa investerarbrev till månadsbrev i stället för att löpande hålla er uppdaterade. I månadsbrevet kommer vi ge kortare nyheter om aktuella händelser...

Gasporox publicerar investerarbrev

Gasporox publicerar ett investerarbrev med en julhälsning där bolaget kort summerar hösten. Investerarbrevet är bifogat i pressmeddelandet och finns även på Gasporox hemsida www.gasporox.se. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se...

Gasporox lanserar ny produkt – VialArch

Gasporox lanserar en enkel integrerbar modul för vialkontroll, VialArch. Nyheten presenterades i november på den internationella läkemedelsmässan CPhl Worldwide i Milano. I höstens tredje investerarbrev berättar Gasporox om de fortsatta framstegen. I årets tredje...