Satsning på amerikanska marknaden 2023

Kära läsare, Ett nytt år innebär alltid att man summerar, reflekterar och blickar framåt. Vi på Gasporox arbetar med tydliga årsmål och dessa blir en ledstjärna för organisationen under året och är en nyckel till att vi har en sådan positiv utveckling i bolaget.För...

Stärkt position på läkemedelsmarknaden

Kära läsare, Året 2022 är det år då Gasporox varumärke blev väl känt inom läkemedelsindustrin. Från att varit en aktör som fanns installerade i maskiner vid många fabriker världen över, men där industrin inte visste om vem som låg bakom denna teknologi, är idag...

Valberedningen i Gasporox utsedd

Gasporox valberedning har utsetts. Vid årsstämman den 1 juni 2022 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de största aktieägarna.Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB...

Starkt tredje kvartal, positivt resultat och vidare tillväxt

Kära läsare, Gasporox utvecklas väl och omläggningen av strategin för ett par år sedan då vi beslutade att säga upp exklusiva avtal och erbjuda mätinstrument och mer kompletta produkter för integration ger effekt. Tredje kvartalet visar detta med stark tillväxt och...