Gasporox VD i analytikerintervju med Redeye – Bokslutskommuniké 2023

Gasporox VD, Märta Lewander Xu, intervjuas av Rasmus Jacobsson, Equity Analyst på Redeye. Lyssna på hela intervjun här:Intervju med Märta Lewander Xu – Bokslutskommuniké 2023 För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se Gasporox i...

Investerarbrev Januari – Fortsatt expansion 2024

Kära investerare och vänner av Gasporox, Januari är förbi och dagarna börjar äntligen bli ljusare och på Gasporox står vi inför ett spännande år fullt av möjligheter och tillväxtpotential. Vi har under det gångna året fått flera nya kunder samt även levererat till...

Styrelseordförande stärker sitt aktieinnehav i Gasporox

Styrelseordförande, Ulf Sköld, har ökat sitt innehav i Gasporox genom förvärv av aktier i en transaktion utanför handelsplatsen från en storägare. Ulf Sköld har, genom sitt bolag Boltco AB, genomfört ett köp av en post på sammanlagt 36 000 aktier i bolaget. Säljare av...