Gasporox publicerar investerarbrev

Gasporox publicerar ett investerarbrev med en julhälsning där bolaget kort summerar hösten. Investerarbrevet är bifogat i pressmeddelandet och finns även på Gasporox hemsida www.gasporox.se. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu, VDml@gasporox.se...

Gasporox lanserar ny produkt – VialArch

Gasporox lanserar en enkel integrerbar modul för vialkontroll, VialArch. Nyheten presenterades i november på den internationella läkemedelsmässan CPhl Worldwide i Milano. I höstens tredje investerarbrev berättar Gasporox om de fortsatta framstegen. I årets tredje...