Ett första halvår som öppnar upp

Kära läsare, Sommaren är här och det är dags att summera första halvåret. Efter pandemin kan vi äntligen åter arbeta med uppsökande verksamhet, besöka kunder, göra installationer i fabriker, ställa ut på mässor samt välkomna kunder till våra lokaler. Mycket har kunnat...

Gasporox nyhetsbrev – Maj

Kära läsare, En bra start på året. Första kvartalet ökade vi vår omsättning med 30% jämfört med samma period föregående år. Detta är ett kvitto på att vi lyckats lägga om vår affär från exklusivt avtal till löpande försäljning till fler kunder på ett lyckat sätt och...

GASPOROX medverkar på Redeye Growth Day i Stockholm den 2 juni

Den 2 juni 2022, deltar Gasporox på Redeyes investerardag, Growth day, i Stockholm. Eventet är både ett fysiskt och digitalt event där VD Märta Lewander Xu intervjuas klockan 15:35. Inför Growth Day har en presentation och en företagsfilm spelats in. Förinspelad...

Gasporox bjuder in till presentation av delårsrapport jan-mar 2022

Gasporox bjuder härmed in till presentation av delårsrapport januari – mars 2022 tisdagen den 10 maj 2021. Presentationen sänds live på Gasporox Facebooksida. Delårsrapporten kommer att publiceras på morgonen samma dag. Gasporox välkomnar investerare, analytiker och...

Gasporox nyhetsbrev – Mars

Kära läsare,Gasporox har full fart framåt och mycket händer i bolaget. Vi har därför valt att uppdatera våra kvartalsvisa investerarbrev till månadsbrev i stället för att löpande hålla er uppdaterade. I månadsbrevet kommer vi ge kortare nyheter om aktuella händelser...