Valberedningen i Gasporox utsedd

Gasporox valberedning har utsetts. Vid årsstämman den 31 maj 2023 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de största aktieägarna.Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB...

Valberedningen i Gasporox utsedd

Gasporox valberedning har utsetts och består av bolagets tre största ägare. Vid årsstämman den 19 maj 2021 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna.Med de största ägarna avses de...

Årsstämma 2020 och valberedningen utsedd

Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj 2020, kl. 16.30 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 23 mars 2020. Styrelsen kan...

GASPOROX valberedning utsedd inför årsstämman 2017

Inför årsstämman den 22 maj 2017 har en valberedning satts samman bestående av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den siste december 2016.Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 31 december...