Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Om förändring på grund av det rådande omvärldsläget avseende spridningen av COVID-19...

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 4 maj 2020, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens...

Korrigering avseende kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

I kallelse till årsstämman i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, publicerad den 25 mars 2020 framgick det felaktigt att avstämningsdag och anmälan till årsstämman är den tisdagen den 28 april. Detta är felaktigt. Korrekt dag för avstämning och anmälan till årsstämman är...

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB ( publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2020 kl. 16.30 på Clarion Collection Hotell Planetstaden på Dalbyvägen 38 i Lund. Om förändring på grund av det rådande omvärldsläget avseende spridningen av COVID-19 sker,...

Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 10 december 2019, hölls en extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som enhälligt fattades av stämman.Riktad nyemission i Gasporox AB (publ) mot Fårö Capital AB och Emanuel Eriksson Stämman beslutade att göra en...