Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 19 maj 2021, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.På grund av den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande...

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer bolagsstämman med stöd av...

Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, torsdagen den 16 juli 2020, hölls extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Utdelning av Bolagets aktier i GPX Medical AB Stämman beslutade...

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Om förändring på grund av det rådande omvärldsläget avseende spridningen av COVID-19...

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 4 maj 2020, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens...