Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 december 2019 kl. 18.00 på Maskinvägen 1 i Lund.Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda...

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 oktober 2019 kl. 11.30 på Maskinvägen 1 i Lund.Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB...

Kallelse till årsstämma i Gasporox AB (publ)

Aktieägarna i Gasporox AB (publ), 556678-0093, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 16.00  i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund, med insläpp för registrering från kl. 15.30.Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Gasporox AB (publ)...