Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 10 december 2019, hölls en extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som enhälligt fattades av stämman.Riktad nyemission i Gasporox AB (publ) mot Fårö Capital AB och Emanuel Eriksson Stämman beslutade att göra en...

Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 11 oktober 2019, hölls en extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som med erforderlig majoritet fattades.Försäljning av aktier i GPX Medical Stämman beslutade att erbjuda aktier till nyckelpersoner i...