Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och ansvarsfrihetStämman beslutade att disponera över bolagets resultat...

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 19 maj 2021, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.På grund av den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande...

Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, torsdagen den 16 juli 2020, hölls extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Utdelning av Bolagets aktier i GPX Medical AB Stämman beslutade...

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 4 maj 2020, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens...

Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 10 december 2019, hölls en extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som enhälligt fattades av stämman.Riktad nyemission i Gasporox AB (publ) mot Fårö Capital AB och Emanuel Eriksson Stämman beslutade att göra en...