Utdelningen enligt Lex-ASEA av Gasporox aktier i GPX Medical

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Särnotering av GPX Medical

Denna information är ej heltäckande och Gasporox reserverar sig för eventuella felaktigheter i texten eller i bolagets bedömning nedan.

I maj 2020 meddelade Gasporox att Gasporox dotterbolag GPX Medical, ägt till 53,3%, hade inlett en process för att notera bolaget. Styrelsen meddelade även då att utdelning av Gasporox ägarandel i GPX Medical utvärderades parallellt.

Gasporox beslöt vid extra bolagsstämma 16 juli att dela ut innehavet i det till 53,3% delägda dotterbolaget GPX Medical. Nedan samlas information om särnoteringen av GPX Medical samt Gasporox utdelning av aktier.

Utdelningen enligt Lex-ASEA av Gasporox aktier i GPX Medical

Skatteinformation:

Utdelningen av aktierna i GPX Medical förväntas uppfylla kraven för skattefrihet i enlighet med de så kallade Lex ASEA-reglerna rörande beskattning. Det innebär att anskaffningsutgiften för aktierna i Gasporox delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i GPX Medical. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Gasporox på grund av utdelningen förs till den utdelade aktien i GPX Medical. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Gasporox blir ny anskaffningsutgift för denna aktie. Gasporox har ingett en begäran om att erhålla ett allmänt råd från Skatteverket om hur denna fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av utdelningen skall ske.

Beslutet från skatteverket den 11 november 2020 kan läsas här:

Informationsvideo i samband med särnotering av GPX Medical

Gasporox VD tillika GPX Medicals styrelseordförande, Märta Lewander Xu berättar tillsammans med GPX Medicals VD, Hanna Sjöström, om denna utdelningen samt särnoteringen av GPX Medical. 

Presskontakt

Märta Lewander Xu
+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Prenumerera