Aktiekapitalets utveckling

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Gasporox har sedan bolaget bildades år 2005 förändrats i enlighet med vad som framgår i tabellen nedan.

År Händelse Kvotvärde Förändring av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2005 Bolagsbildning 1,00 100 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2007 Nyemission 1,00 5 000 5 000,00 105 000,00 105 000,00
2009 Nyemission 1,00 35 000 35 000,00 140 000,00 140 000,00
2010 Split 1:10 0,10 1 260 000 0,00 1 400 000,00 140 000,00
2010 Nyemission 0,10 150 000 15 000,00 1 550 000,00 155 000,00
2011 Nyemission 0,10 500 000 50 000,00 2 050 000,00 205 000,00
2011 Konvertering optioner 0,10 25 000 2 500,00 2 075 000,00 207 500,00
2014 Kvittningsemission 0,10 3 076 923 307 692,30 5 151 923,00 515 192,30
2015 Kvittningsemission 0,10 4 617 880 461 788,00 9 769 803,00 976 980,30
2015 Kvittningsemission 0,10 1 101 826 110 182,60 10 871 629,00 1 087 162,90
2016 Nyemission 0,10 1 538 462 153 846,20 12 410 091,00 1 241 009,10
2016 Omvänds split 5:1 0,50 -9 928 073 0,00 2 482 018,00 1 241 009,10
2016 Nyemission 0,50 389 610 194 805,00 2 871 628,00 1 435 814,10
2016 Nyemission 0,50 1 700 000 850 000,00 4 571 628,00 2 285 814,10
2018 Nyemission 0,50 1 662 408 831 204,04 6 234 036,00 3 117 018,14
2020 Nyemission 0,50 623 403 311 701,50 6 857 439,00 3 428 719,64
2020 Nyemission 0,50 623 403 311 701,50 7 480 842,00 3 740 421,14
2020 Nyemission 0,50 1 122 126 561 063,04 8 602 968,00 4 301 484,18

Presskontakt

Vd Märta Lewander Xu

+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Håll dig uppdaterad