Styrelse och ledning

GASPOROX styrelse består av fem ledamöter valda på GASPOROX årsstämma 27 april 2016. Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Vid årsstämman beslöts att inga styrelsearvoden skall utgå.

Tore Gimse, född 1963 - styrelsens ordförande                                                                                                                                                                                                                         Invald 2016. Styrelseordförande sedan 2016.                                                                                                                                                                                                                                 VD för Norsk Elektor Optikk AS. Styrelseordförande i NEO Subsea och Kjeller Innovasjon AS. Styrelseledamot i NEO Holding, NEO Monitors, Restrack AS och Irma og Tycho Jägers stiftelse.                                                                                                                                                                                                                                                                            Aktieinnehav: Inga

Yngve Finkenhavn, född 1967 - ledamot                                                                                                                                                                                                                                    Invald 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                       Ekonomichef på Norsk Elektor Optikk AS.                                                                                                                                                                                                                            Aktieinnehav: Inga

Annika Olsson, född 1962 - ledamot                                                                                                                                                                                                                                            Invald 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                         Professor i förpackningslogistik vid Lunds Universitet. Styrelseledamot i Packbridge, Idella föreningen Skånes Livsmedelsakademi och Miljöbron.                                                        Aktieinnehav: 18 333 aktier privat

Per Nyström, född 1956 - ledamot                                                                                                                                                                                                                                            Invald 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                    VD Å&R Carton Lund AB.Styrelseordförande i Packbridge AB,Flextrus AB,Flextrus Halmstad AB. Styrelseledamot i Ae4 2012 Holding AB, Flextrus Group AB och Nysco AB.     Aktieinnehav: Inga   

Masoud Khayyami, född 1963 - ledamot                                                                                                                                                                                                                                   Invald 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                    VD Spectracure AB. Styrelseledamot i MK Capital Investment AB, Prolight Diagnostics AB och Spectracure.                                                                                                                   Aktieinnehav: 13 333 aktier via helägt bolag / 74 920 aktier via intressebolag.

Märta Lewander Xu, född 1981 - VD                                                                                                                                                                                                                                            VD sedan 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                             VD Gasporox AB och tidigare CTO i bolaget.                                                                                                                                                                                                                           Aktieinnehav: 100 000 aktier privat